Tvořivá síla myšlení – Martin Pošta | Každý z nás jsme na své životní cestě, která směřuje k osobnímu životnímu naplnění. Posláním mé práce je pomoci vám objevit zdroj štěstí, který se nachází uvnitř každého z nás, a tak ze sebe tvořit vědomé, ničím neomezené lidské bytosti.

CO JE TO KOUČINK?

Každý z nás jsme na své životní cestě, která směřuje k osobnímu životnímu naplnění. Posláním mé práce je pomoci vám objevit zdroj štěstí, který se nachází uvnitř každého z nás, a tak ze sebe tvořit vědomé, ničím neomezené lidské bytosti. Zdrojem vašeho štěstí je mozek, srdce a tělo, nic jiného ke svému štěstí nepotřebujete. Jde o to umět vše správně nastavit a používat.

Koučink pomáhá najít rovnováhu, štěstí, radost, lásku v pracovním i osobním životě, v podnikání i vedení firem. 
Koučink je výborný nástroj ve všech oblastech vašeho života, kde vám brání k úspěchu vaše myšlení.

PRINCIP KOUČINKU

Je založen na předpokladu, že jedině klient je expertem na svůj život. Klient totiž vše ví, vše může a vše má k tomu, aby svůj život žil podle svých představ. Takže v žádném případě není o radách. Kdyby kouč radil, vnucoval by klientovi svůj způsob řešení. Kouč pomáhá klientovi objevit v sobě potenciál, který ho udělá šťastným. Spousta lidí hledá zdroj štěstí vně své osoby a tak celý život jen hledají. Kouč vám pomůže objevit zdroj štětstí uvnitř sebe.

Kouč pomáhá klientovi, aby si svůj život zmapoval. Aby si uvědomil, kde se nachází a kde by chtěl být. Pomáhá klientovi nastavit si cíl a směr. Pomáhá mu, vytvořit si strategii, která ho k cílům dovede. Pomáhá mu nastavit si akce, které je třeba udělat (co je třeba změnit, naučit se nového, jaké návyky je třeba opustit a jaké si vytvořit nové) a pak ho k uskutečňování akcí podporuje.

MÝM CÍLEM JE,

za pomoci koučinku dosáhnout u klientů dvou rozměrů. Jedním je naplnění klientových cílů a druhým je změna návyků (programů) v mozku. Klient se tak učí novému a novým návykům, které si osvojí a po také zautomatizuje. Novými návyky si klient vytvoří nové vzorce chování.

KOUČ POMÁHÁ KLIENTOVI NAJÍT ODPOVĚDI NA OTÁZKY,

které si klade sám sobě i na ty, které ho díky zacyklení nenapadnou. Pomáhá klientovi zbavit se bloků, strachů a starých návyků (programů). Koučink pomáhá probouzet a zvyšovat potenciál a docílit tak šťastnějšího, smysluplnějšího života. Díky koučinku se zvyšuje úroveň života, tím i výkonnost a úspěch na všech úrovních – vztahů, práce peněz i zdraví.

ODPOVĚZTE SI NA OTÁZKY

 • Jak to vypadá, když dosáhnu svého cíle?
 • Proč chci svého cíle dosáhnout? – otázka na smysl
 • Jaké překážky mohu očekávat na cestě za svými cíli?
 • O co se mohu opřít na cestě za svými cíli?
 • Co potřebuji dělat jinak, abych se posunul tam, kde chci být?
 • Jaké mám návyky, které mi slouží?
 • Které návyky potřebuji změnit?
 • Co potřebuji k tomu, abych dokázal vystoupit z komfortní zóny a začal jednat jinak, než do teď?

Nejnepříjemnějším návykem je, návyk žít na autopilota (nějak to dopadne). Všechny návyky, které nám slouží i ty, které nám neslouží jsme si uložili opakováním. Stejným způsobem se dají vytvořit návyky nové, ty které nám budou sloužit, k překonání úseku z bodu kde jsme, do bodu, kde bychom chtěli být.

Pokud chceme změnu, je třeba změny dělat. Dělat přesně to, co se nám dělat nechce.

JAK DOSÁHNOUT, ABY ZMĚNA BYLA UDRŽITELNÁ, TEDY TRVALÁ?

Aby došlo k transformaci myšlení a vědomí, je třeba se více než na cíle zaměřit na cestu k cílům. Pokud se zaměříme jen na cíle, tak cílů dosáhneme, ale jen dočasně. Podobně jako u hubnutí.

Návyky

Ve svém životě jsme si do své myšlenkové mapy uložili návyky, které nám slouží a bohužel i ty, které nám neslouží, naopak nám škodí. Všechny tyto návyky nám vytváří vzorce chování, které nám buď pomáhají překonat úsek z bodu, kde jsme do bodu, kde bychom chtěli být, nebo nás naopak brzdí, dokonce nám tuto cestu znemožňují.

PROČ SE VE SVÉM ŽIVOTĚ NECÍTÍME DOBŘE

Je díky rozdílu mezi tím kde jsme a kde bychom chtěli být. To že se nám nedaří tento rozdíl překonat je díky přesvědčením, které máme o sobě, jako nejsem dost dobrý, dost hezký, nezvládnu to, nechci opustit své „jistoty“, už je pozdě, nechci vystoupit z mé komfortní zóny, to co fungovalo v minulosti, musí fungovat i teď a pod. Tato přesvědčení jsou programy, které jsme si uložili během našeho života.

Budu Vás podporovat:

 • Na cestě ke stanovení vašich cílů
 • Vytváření vize
 • Vytváření strategických plánů
 • K plnění akcí, které vás povedou k vytváření nových návyků a programů
 • K Vašemu sebepoznání
 • K uvědomění vašich silných i slabých stránek
 • K rozvoji vašich silných stránek a postupné práci na slabších
 • K uvědomění si vašich základních hodnot
 • Hledání vašeho talentu a rozvoje nových vlastností a schopností
 • Ve vedení vašich firem i zefektivnění vašeho podnikání
 • Jak objevit zdroje vlastní síly a nalézt cestu k řešení vašeho tématu s konkrétními kroky a jak cestu realizovat.