Tvořivá síla myšlení – Martin Pošta | Každý z nás jsme na své životní cestě, která směřuje k osobnímu životnímu naplnění. Posláním mé práce je pomoci vám objevit zdroj štěstí, který se nachází uvnitř každého z nás, a tak ze sebe tvořit vědomé, ničím neomezené lidské bytosti.

Publiakce + články

Každý z nás jsme na své životní cestě, která směřuje k osobnímu životnímu naplnění. Posláním mé práce je pomoci vám objevit zdroj štěstí, který se nachází uvnitř každého z nás, a tak ze sebe tvořit vědomé, ničím neomezené lidské bytosti.

Proč je dobré kontaktovat kouče

Proč je dobré kontaktovat kouče

Když se nacházíme v mrzuté životní situaci, může být obtížné zaměřit svou pozornost na jiné způsoby řešení. Může být obtížné se na situaci podívat z jiných úhlů pohledu. Může být obtížné získat od této situace odstup. K tomu vám může pomoci kouč. Osobní i firemní koučink je podobný jako koučink u sportovců. Sportovec trénuje sám a může dosahovat i výborných výsledků, jenže po čase stagnuje a nebo mu dokonce jeho výkonnost klesá. Když přijde kouč, pomůže mu, aby si uvědomil, kde je a kde chce být, pomůže mu podívat se na svou situaci z jiných úhlů. A společně se sportovcem vytvoří akce, které jsou potřebné, aby se dostal tam, kam se dostat chce.

 

Přejít na zdroj

Konec Bombardéra

Konec Bombardéra

Tento článek je můj životní příběh. Hodně vysvětluje, proč jsem se stal koučem a proč jsem opustil showbusiness, abych mohl žít naplněný život. Pokud se chceme zbavit temných stránek našeho života je třeba. přesně to čím si ubližujeme, dělat. Nejde si je zakázat. Temnou stránkou mohou být nejrůznější oblasti. Například: Neumím říkat „NE“. Nejsem dost dobrý. Už je pozdě. Strach z odmítnutí,  a další.

Temnými stránkami jsou proto, že si jimi ubližujeme. Nejdůležitější je si svou temnou stránku uvědomit a také jí vědomě prožívat. Každá temná stránka nám něco dává, k něčemu nám slouží, proto jí ve svém životě máme. Je třeba si uvědomovat i to, co nám bere.

Přejít na zdroj

Jak si ničit život pozitivním myšlením?

Jak si ničit život pozitivním myšlením?

Jistěže každý z nás už slyšel jak je důležité myslet pozitivně. Náš mozek dokáže zaměřit svou pozornost jen na jednu věc. Proto myslíme buď pozitivně, nebo negativně. Někteří z nás jsou až alergičtí na výraz „mysli pozitivně“, protože si říkají: „Jak to mám asi udělat?“ A tak o pozitivním myšlením a pozitivních poučkách jen mluví a tím je používají ke svému sebetrýznění.

Přejít na zdroj

Základní kameny mého světa

Základní kameny mého světa

Pokud se ve svém životě necítíme dobře, je to velmi často díky tomu, že v našem životě trpíme dilematy. Děláme něco, co dělat nechceme. Máme vztah a chceme mít vztah jiný a pod. Je důležité si uvědomit své zákadní životní hodnoty a podle nich také žít. Když ve svém životě máme oblast, která nespadá mezi naše životní hodnoty, necítíme se dobře. Je dobré se zbavit všeho, co se neslučuje s našimi základními životními hodnotami a jiné už do svého života nepouštět.

Přejít na zdroj

Je život boj, nebo hra?

Je život boj, nebo hra?

Je spousta lidí, kteří říkají: „Život je boj“. Taky jsem tuhle větu říkal. Jenže později jsem si uvědomil, že pokud zaměřím svou pozornost na to, že je život boj, tak bojuji. Uvědomil jsem si, že pokud se mi podaří žít svůj život vědomě, uvědomovat si své emoce, rozhodování a pocity, mohu si začít hrát. Mohu být pozorovatelem svého života a zároveň i tvůrcem.

Přejít na zdroj

Hledači, čekatelé a vykladači

Hledači, čekatelé a vykladači

Zdroj našeho štěstí je uvnitř nás. Je to naše mysl, srdce a tělo. Nepotřebujeme nic jiného k tomu, abychom byli šťastní. Velmi často se stává, že zdroj svého štěstí hledáme vně sebe, v myslích, srdcích a tělech okolního světa.

Slepí jsou Ti, co hledají

Přejít na zdroj

Krok k lepšímu životu

Krok k lepšímu životu

Je dobré si uvědomit, že každý jsme dokonalí, přesně takoví jací jsme. Podle toho jaký máme vůči sobě postoj, si vytváříme i naší realitu a tak se i ve svém životě cítíme. Naší realitu tedy vytváří naše přesvědčení o nás samých. Přesvědčení o nás samých a světě kolem nás je závislé na programech v našem mozku  a emočních prožitcích.

Přejít na zdroj

Strach versus respekt

Strach versus respekt

Strach ze změny nám nedovolí udělat ani krok. K tomu, abychom byli schopni překonat strach je důležitá energie. K získání energie je dobré se na strach podívat i z jiných úhlů. K čemu nám slouží a v čem nás omezuje. Pak z dané situace nemusíme mít strach, ale můžeme jí respektovat. Můžeme si uvědomit, jak by náš život vypadal, kdybychom strach neměli. Jaké kroky bychom udělali, kdybychom se nebáli?

Přejít na zdroj

Desatero přikázání vědomého života

Desatero přikázání vědomého života

Jde o srovnání Desatera božího přikázání a Desatera vědomého života. Rád bych upozornil, že je to můj pohled. V žádném případě neříkám, že je vše tak, jak je v článku napsáno. Můžete ovšem porovnat své názory s mými.

Přejít na zdroj

Rakce na události ovlivňují život

Rakce na události ovlivňují život

Pokud chceme mít ve svém životě skvělé výsledky a cítit se opravdu dobře, je třeba si uvědomit, že naše výsledky ovlivňují reakce na události, které se nám dějí. Jde o jednoduchou rovnici. UDÁLOST + REAKCE = VÝSLEDEK

Přejít na zdroj

Rozhodnutí je bránou k úspěchu

Rozhodnutí je bránou k úspěchu

Důležité je se rozhodnout a ještě důležitější je podle svých rozhodnutí také žít.

Přejít na zdroj